เกี่ยวกับบริษัท
เพิ่มเพื่อน
เกี่ยวกับบริษัท
  • b1
  • b2
b21 b12

เกี่ยวกับบริษัท

 


 

       เริ่มต้นจากการเรียนด้านเวชสาสตร์ชะลอวัย มีเรื่องหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจมากคือ การทดลองในหนูสองกลุ่มมีการให้แอลคาร์นิทีนอย่างเดียว กับแอลคาร์นิทีนร่วมกักรดอัลฟาไลโปอิก ผลลัพธ์ออกมาต่างกันมาก ซึ่งเพื่อนๆรอบตัวเราชอบซื้อแอลคาร์นิทีนมารับประทานเพื่อลดน้ำหนักกันเอง เป็นห่วงเพื่อนกลัวผลบางอย่างจะเป็นเหมือนการทดลองในหนู ดิฉันจึงตัดสินใจทำวิจัยเรื่องการรับประทานแอลคาร์นิทีนร่วมกับกรดอัลฟาไลโปอิกมีผลอย่างไรในกลุ่มอ้วนลงพุง ผู้เข้ารับการวิจัยบอกผลลัพธ์ค่อนข้างดี ดิฉันจึงตัดสินใจผลิตอาหารเสริมตัวนี้ขึ้นมา ตามความรู้ที่อ้างอิงตามเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ศึกษามา ซึ่งแนบบทคัดย่อผลงานมาด้วย

 

  งานวิจัย


  

CEO


พญ.สุวิมล เพชรเลิศ

พบ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วว.อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) ม.รามคำแหง
M.Sc.Anti-Aging, DPU
American board of Anti-Aging and regenerative medicine